Jak to robimy

Procedura wykonania instalacji

 1. Wizyta inżyniera projektu
 2. Analiza możliwości instalacji oraz opłacalności
 3. Przedstawienie oferty wraz z projektem wstępnym instalacji
 4. Wykonanie instalacji
 5. Pomiary
 6. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 7. Zgłoszenie gotowości przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
 8. Odbiór instalacji fotowoltaicznej i dostosowanie układów pomiarowych przez zakład energetyczny
 9. Uruchomienie instalacji.
procedura wykonania instalacji

Gdzie można zamontować panele fotowoltaiczne

Instalację fotowoltaiczną można zamontować wszędzie, gdzie będzie wystawiona na działanie promieni słonecznych. Może to być zarówno dach, jak i grunt. Podczas planowania realizacji instalacji fotowoltaicznej trzeba mieć na uwadze, że sprawność instalacji a tym samym ilość uzyskanej energii powiązane jest z tym jak panele słoneczne powinny być ułożone względem Słońca.

Odrębnym aspektem na który należy zwrócić szczególną uwagę przy planowaniu miejsca montażu instalacji PV są zacienienia od zewnętrznych obiektów (drzewa, inne budynki, kominy itp.). Cień od obcych obiektów potrafi zmniejszyć produktywność instalacji nawet o 70%.
Ponadto, jeśli instalacja fotowoltaiczna zostanie uwzględniona już na etapie budowy domu, jej koszty montażu mogą zostać znacznie obniżone, a same panele zostaną wkomponowane jako element dachu.

Dach skośny

Kąt nachylenia dachu

Najwyższe uzyski energii w Polsce instalacja fotowoltaiczna osiąga przy kącie nachylenia 30° - 35°. Minimalny kąt nachylanie dachu skośnego to 10°, który jest niezbędny do samooczyszczania się modułów np. ze śniegu. W przypadku, gdy dach ma mniejszy spadek należy stosować konstrukcję korygującą (zwiększającą) ten kąt nachylenia. Instalacja może być zamontowana na wszystkich rodzajach pokryć dachu.

Kierunek montażu

Równie istotnym parametrem montażowym instalacji PV jest orientacja modułów względem południa. Dopuszcza się zainstalowanie paneli na dachu w kierunku wschodnio-zachodnim, ale ich nasłonecznienie będzie mniejsze i trzeba się liczyć z niższymi uzyskami energii. Rozwiązanie takie ma jednak swoje zalety. Instalacja tak rozmieszczona będzie wcześniej się „budzić” oraz później „kłaść” co pozwala korzystać z produkowanej energii w godzinach największego zapotrzebowania.

Przykład

Odchylenie instalacji od południa o 90° (wschód/zachód) przy kącie nachylenia modułów wynoszącym 30° powoduje spadek uzysku energetycznego instalacji o 15%. W innym przypadku, gdy moduły są ukierunkowane do południa, a ich kąt nachylenia wynosi 15 stopni, roczny uzysk energetyczny będzie mniejszy od maksymalnego jedynie o 3%.
Wybierając lokalizację instalacji powinniśmy pamiętać, że północny spadek dachu lub ściana budynku nie będą odpowiednim miejscem na instalację fotowoltaiczną. Gdy nie ma możliwości zamontowania instalacji na połaci dachu budynku mieszkalnego, warto rozważyć montaż na budynku gospodarczym lub na gruncie.

Dach płaski

Dach płaski wymaga zastosowania odpowiedniej konstrukcji zwiększającej odstępy między rzędami modułów w celu eliminacji zacienień własnych pomiędzy nimi. W konsekwencji cała instalacja fotowoltaiczna potrzebuje większej powierzchni montażowej niż przy dachu skośnym.
Build Beautiful Websites
Build Beautiful Websites

Grunt

Wybierając lokalizację paneli na gruncie należy pamiętać o tym, że ze zbyt nisko położonej instalacji nie uzyskamy maksymalnej ilości energii, ponieważ będzie ona zacieniona w godzinach rannych i wieczornych. Systemy fotowoltaiczne naziemne, warto więc podnieść na wysokość około 1,5m - 2,5m. Dzięki temu nie będą one również zajmować tak wiele miejsca.

Optymalnymi warunkami dla tego typu instalacji jest:

 • lokalizacja blisko domu, zabudowań,
 • działka płaska i nachylona w stronę południa,
 • ogrodzenie zabezpieczające przed kradzieżą.

Przepływ energii w twoim domu zasady rozliczeń z zakładem energetycznym

Poniższy rysunek przedstawia system współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią zakładu energetycznego. Prezentowany przykład dotyczy domu jednorodzinnego zamieszkałego przez rodzinę pięcioosobową dwoję rodziców i trójkę dzieci. Do analizy przyjęto zużycie energii elektrycznej w ciągu roku na poziomie 5 300 kWh i odpowiada to mniej więcej fakturom wystawianym co dwa miesiące na poziomie ok 450 PLN. Instalacja fotowoltaiczna składa się z osiemnastu paneli każdy po 285 W o łącznej mocy 5,13 kW,
Build Beautiful Websites

Skontaktuj się znami i otrzymaj bezpłatną wycenę

Kontakt